Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

68ο Συμβούλιο του Δ.Σ. στις 24 Φεβρουαρίου 2010

1.Ευχαριστήριες επιστολές.
Ασιμηνάρης Χρήστος, Ξανθοπλά Τριγώνα, Παραλή Χαϊδω, Κυρίμη Αναστασία.

2.Έλεγχος εφημερίδας.
Να γίνει έλεγχος του 24ου Φύλλου της εφημερίδας μας, πριν πάει στο τυπογραφείο.

3.Οικονομική ενίσχυση.
Να πάρουμε απόφαση αν θα ενισχύσουμε οικονομικά και με ποιο ποσό, έναν συγχωριανό μας, μετά από την καταστροφή των οικοσκευών από πυρκαγιά.

4.Δενδροφύτευση.
Να ορίσουμε την ημερομηνία της επόμενης δενδροφύτευσης. Να μοιραστούν αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. για αυτήν την δράση.