Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

71ο Συμβούλιο του Δ.Σ. στις 20 Μαΐου 2010

1. Αντικατάσταση μέλους.
Να αντικατασταθεί απο το Δ.Σ η Ιωάννα Κυριακίδου (έχει υποβάλει ήδη την παραίτησή της), με την Ευμορφία Ζαγορίτη. Την θέση του αντιπροέδρου προτείνεται ο Νίκος Βαβδινός.

2. Έλεγχος Εφημερίδας
Να γίνει έλεγχος του 25ου φύλλου της εφημερίδας μας πριν φύγει για το τυπογραφείο.

3. Τηλεφωνικός κατάλογος
Να οργανώσουμε την συλλογή των τηλεφώνων για την δημιουργία του τηλεφωνικού καταλόγου του χωριού μας.