Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

82ο Συμβούλιο του Δ.Σ. την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 20111. Ευχαριστήριες επιστολές.


Παραλή Χαϊδω, Κυρίμη Αναστασία, Ξανθοπλά Τρυγώνα, Γώδη Αντιγόνη, Λίτου-Δημηνά Δέσποινα.2. Ταχυδρομική αποστολή της εφημερίδας.


Να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με την ταχυδρομική αποστολή της εφημερίδας μετά την περικοπή του μειωμένου τέλους.3. Εικαστική παρέμβαση.


Υπάρχει πρόταση από την κ. Μαυροπούλου Κρίστα να γίνει μια εικαστική παρέμβαση στην είσοδο του χωριού μας.


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011