Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

84ο Συμβούλιο του Δ.Σ. την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

1. Ευχαριστήριες επιστολές.
Κότσια Ελένη, Χορομίδης Ιωάννης.

2. Πηγή Αγίας Παρασκευής (παλιό χωριό).
Να ενημερώσουμε το τοπικό συμβούλιο για την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα της χρήσης της συγκεκριμένης πηγής νερού.

3. Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή.
Να οργανώσουμε την γιορτή που θα κάνουμε για τα παιδιά.