Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

90ο Συμβούλιο του Δ.Σ. την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012


1. Ευχαριστήριες επιστολές.


Δαλκίδης Πασχάλης, Κλειδαράς Σταύρος, Μαρίνος Γιάννης, Δημηνά Δέσποινα, Χορομίδης Ιωάννης.


2. Μαθήματα υφαντικής.

Η κα Ξανθοπούλου Μαρία έχει την διάθεση να διδάξει σε μια ομάδα ατόμων έναν παλιό τρόπο υφαντικής. Αν μπορεί να οργανωθεί τέτοια ομάδα.


3. Έλεγχος εφημερίδας.

Να γίνει έλεγχος του 35ου φύλλου της εφημερίδας μας, πριν αυτή πάει στο τυπογραφείο..


4. Παραίτηση μέλους στο Δ.Σ.

Ο Γραμμένος Αθανάσιος επιθυμεί να παραιτηθεί από την θέση του προέδρου του Δ.Σ.


5. Διακοπή έκδοσης της εφημερίδας.

Να συζητήσουμε για τον τρόπο διακοπής ή συνέχισης της εφημερίδας που εκδίδει ο σύλλογος.